Chemische groep

SIVANTO® Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. SIVANTO® Prime verschilt qua structuur van alle andere insecticiden (zoals neonicotinoïden=CNI, pyrethroiden, organofosfaten).

Om resistentie te voorkomen dient tussen de verschillende chemische groepen afgewisseld te worden. Afwisselingen tussen de diverse subgroepen verhoogt risico op kruisresistentie. De keto-enolen groep (o.a. Movento, Oberon) vormt een uitstekende afwisselpartner van SIVANTO® Prime.

MRL

Sivanto Prime bevat de actieve stof flupyradifurone. Bij afbraak van de actieve stof wordt de stof Difluoroacetic acid (DFA) gevormd. Beide stoffen worden gedetecteerd in een residu-analyse. In afzetmarkten waarbij bovenwettelijke residu-eisen een rol spelen kan verlenging van de veiligheidstermijn of een vroege toepassing in de teelt het aantal residuen verminderen. Overleg met uw adviseur wat voor uw gewas de beste strategie is.

Gewas flupyradifurone (mg/kg) difluoroacetic acid (DFA) (mg/kg)
Aardbei 0.4 0.03
Tomaat, aubergine 0.7 0.15
Paprika 0.9 0.15
Komkommer, courgette 0.6 0.4
Framboos 1.5 0.07


Gazelle® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe. Teppeki® is een geregistreerd handelsmerk van ISK BioScience. Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection.