Geïntegreerde totaaloplossing

Sivanto Prime vult het adviesschema voor de bestrijding van zuigende insecten perfect aan. Het past uitstekend binnen een geïntegreerde totaaloplossing.

SIVANTO® Prime is veilig voor bestuivers

Bij toepassing volgens het etiket is het middel veilig voor (honing)bijen en hommels.

SIVANTO® Prime mag daarom gebruikt worden in bloeiende gewassen.

SIVANTO® Prime mag gedurende de bloei worden toegepast, mits SIVANTO® Prime niet wordt gemengd met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). De menging van SIVANTO® Prime met een DMI-fungicide mag niet worden toegepast op bloeiende planten, in de buurt van bloeiende planten of op niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels.

De menging van SIVANTO® Prime met een DMI-fungicide is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.

SIVANTO® Prime in een geïntegreerd systeem

SIVANTO® Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Met name bij roofwantsen (Macrolophus, Orius) kan een effect op de populatie zichtbaar zijn.

Effecten op nuttige insecten

De classificatie van Sivanto Prime in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Met name bij roofwantsen kan een effect op de populatie zichtbaar zijn.